Bắc Kinh-Tô Châu-Hàng Châu-Thượng Hải


29/12/2019 10:10

7N/6Đ

20

17,290,000 đ

Giá từng khởi hành

Ngày khởi hànhGiá
08/12/2019 16.290.000 đ
29/12/2019 17.290.000 đ

Thông tin đặt tour

Giá từng khởi hành

Ngày khởi hànhGiá
08/12/2019 16.290.000 đ
29/12/2019 17.290.000 đ
x