Du lịch Lệ Giang – Shangrila bay thẳng CZ


19/10/2019 20:30

6N/5Đ

20

16,690,000 đ

Giá từng khởi hành

Ngày khởi hànhGiá
21/09/2019 16.690.000 đ
19/10/2019 16.690.000 đ

Thông tin đặt tour

Giá từng khởi hành

Ngày khởi hànhGiá
21/09/2019 16.690.000 đ
19/10/2019 16.690.000 đ
x