Chính sách đổi/hoàn vé của các hãng hàng không cho chặng bay nội địa trong mùa dịch Covid-19 đối với khách lẻ / khách đoàn

TRƯỜNG HỢP KHÁCH LẺ

 1. Đối với Vietnam Airlines:

Thời gian áp dụng:

– Chặng bay nội địa từ 28/07 – 31/08/2020

– Chặng bay đến/từ Đà Nẵng từ 26/07 – 31/08/2020

* Thay đổi ngày bay/hành trình:

+ Các chuyến bay bị hoãn, hủy do yêu cầu của Chính phủ Việt Nam: Đổi 2 lần miễn phí đối + thu chênh lệch giá/thuế (nếu có) (lần thay đổi thứ 2 trước ngày bay miễn phí đổi, sau ngày bay áp dụng theo điều kiện giá)

+Thay đổi tự nguyện:

a.Vé có điều kiện không được đổi:

+ Trước ngày bay đổi phí 300.000VND/lần + chênh lệch

+ Sau ngày bay đổi phí 600.000VND/lần + chênh lệch

b.Vé có điều kiện được đổi:

+ Trước ngày bay: đổi 2 lần miễn phí đổi + thu phí chênh lệch (nếu có)

+ Sau ngày bay: áp dụng theo điều kiện giá

* Hoàn vé:

+ Các chuyến bay bị hoãn, hủy do yêu cầu của Chính phủ Việt Nam: Áp dụng 1 trong 2 hình thức hoàn:

_ Hoàn sang EMD-S Travel Voucher: miễn phí, điều kiện hạn chế, 100% giá trị vé

_ Hoàn vé về hình thức mua vé ban đầu, xử lý sau 2 tháng

+ Thay đổi tự nguyện:

 • Vé không được chi hoàn: hoàn sang EMD-S Travel Voucher sau khi trừ phí chuyển đổi 300.000VND)
 • Vé được chi hoàn: được hoàn về một trong hai hình thức sau

+ Hoàn sang EMD-S Travel Voucher miễn phí

+ Hoàn vé về hình thức thanh toán ban đầu, được xử lý hoàn sau 2 tháng.

Lưu ý: Ngày khởi hành chặng bay mới phải vào/trước 31/12/2020

 

 1. Đối với Bamboo Airway:

Thời gian áp dụng:

 • Các vé nội địa, thời gian khởi hành của chặng đầu tiên trên vé từ 01/08 – 15/09/2020
 • Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các thay đổi/hoàn hủy thực hiện từ 00:00 ngày 01/08 – 15/08/2020

* Thay đổi ngày bay/hành trình:

 • Chặng bay nội địa từ 01/08/2020 đến 15/09/2020

+ Thay đổi trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành trên vé cũ: miễn phí thay đổi và phụ thu chênh lệch (nếu có)

+ Thay đổi trong vòng 12 giờ và sau ngày bay: áp dụng theo điều kiện vé thông thường

 • Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ 26/07/2020 đến 31/07/2020:

Bị hủy chuyến từ 01/08/2020 đến 15/08/2020: miễn phí thay đổi + phụ thu chênh lệch (nếu có)

* Hoàn vé:

– Chặng bay nội địa từ 01/08/2020 đến 15/09/2020: áp dụng theo điều kiện vé

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ 26/07/2020 đến 31/07/2020: được hoàn miễn phí

Lưu ý: Thời gian bay mới áp dụng từ 01/08/2020 đến 27/03/2021 (chuyến bay mới khởi hành trước và kết thúc trước 27/03/2021)

 

 1. Đối với Vietjet Air:

Thời gian áp dụng:

– Chặng bay nội địa từ ngày 01/08/2020 trở đi

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ ngày 26/07 – 31/08/2020

* Thay đổi ngày bay/hành trình:

– Chặng bay nội địa từ ngày 01/08/2020 trở đi: Miễn phí đổi và phụ thu chênh lệch giá/thuế (nếu có)

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ ngày 26/07 – 31/08/2020: Miễn phí 1 lần và phụ thu chênh lệch giá/thuế (nếu có)

* Hoàn vé:

– Chặng bay nội địa từ ngày 01/08/2020 trở đi: Áp dụng theo điều kiện vé

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ ngày 26/07 – 31/08/2020: hoàn bảo lưu hoặc hoàn về tài khoản thanh toán ban đầu

Lưu ý:

 • Thời gian chuyến bay mới từ ngày 01/08/2020 đến hết 30/10/2021
 • Phải thực hiện ít nhất trước 3 giờ so với giờ khởi hành chuyến bay, sau 3 giờ vé không được thay đổi

 

TRƯỜNG HỢP KHÁCH ĐOÀN

 1. Đối với Vietnam Airlines:

* Đã đặt cọc:

Chặng bay nội địa từ 29/07/2020 đến trước 31/08/2020 và thông báo hủy tới VNA từ 24/07/2020 đến trước 05/08/2020: Được bảo lưu số tiền đã đặt cọc của từng đoàn khách đến ngày 30/06/2021

* Đã xuất vé:

Thời gian áp dụng:

– Chặng bay đến/từ Đà Nẵng từ ngày 29/07/2020 đến 31/08/2020 và thông báo hủy từ 24/07 đến trước 05/08/2020

– Chặng bay nội địa từ 29/07/2020 đến 31/08/2020 và thông báo hủy từ 28/07 đến 05/08/2020

 • Thay đổi ngày/hành trình:

+ Chuyến bay bị hoãn/hủy do yêu cầu của Chính phủ:

Đổi 2 lần miễn phí đối + thu chênh lệch giá/thuế (nếu có) (lần thay đổi thứ 2 trước ngày bay miễn phí đổi, sau ngày bay áp dụng theo điều kiện giá)

+ Thay đổi tự nguyện:

 • Vé có điều kiện không được đổi:

– Trước ngày bay đổi phí 300.000VND/lần + chênh lệch

– Sau ngày bay đổi phí 600.000VND/lần + chênh lệch

 • Vé có điều kiện được đổi:

– Trước ngày bay: đổi 2 lần miễn phí đổi + thu phí chênh lệch (nếu có)

– Sau ngày bay: áp dụng theo điều kiện giá

 • Hoàn vé:

+ Chuyến bay bị hoãn/hủy do yêu cầu của Chính phủ: Áp dụng 1 trong 2 hình thức hoàn:

 • Hoàn sang EMD-S Travel Voucher: miễn phí, điều kiện hạn chế, 100% giá trị vé
 • Hoàn vé về hình thức mua vé ban đầu, xử lý sau 2 tháng

+ Thay đổi tự nguyện:

 • Vé không được chi hoàn: hoàn sang EMD-S Travel Voucher sau khi trừ phí chuyển đổi 300.000VND, voucher không có giá trị chi hoàn về hình thức thanh toán ban đầu
 • Vé được chi hoàn: được hoàn về một trong hai hình thức sau

+ Hoàn sang EMD-S Travel Voucher miễn phí với giá trị 100% giá trị vé.

+ Hoàn vé về hình thức thanh toán ban đầu, được xử lý hoàn sau 2 tháng.

Lưu ý: Ngày khởi hành chặng bay mới phải vào/trước 31/12/2020

 

 1. Đối với Bamboo Airway:

Thời gian áp dụng:

 • Chặng bay nội địa từ 01/08 đến 15/09/2020
 • Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ 01/08 đến 15/08/2020

* Thay đổi ngày/hành trình

_ Đối với đoàn khởi hành từ 01/08/2020 đến 04/08/2020: thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé, được đổi miễn phí và phụ thu chênh lệch (nếu có)

_ Các đoàn khởi hành từ 05/08/2020 đến 15/09/2020: thông báo ít nhất trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên vé, đổi miễn phí và phụ thu chênh lệch (nếu có)

_ Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ 01/08/2020 đến 15/08/2020: Miễn phí thay đổi và phụ thu chênh lệch (nếu có)

* Hoàn vé

– Được phép hoàn cọc của toàn bộ đoàn

– Chặng bay nội địa từ 01/08 đến 15/09/2020

+ Đối với các đoàn khởi hành từ 01/08/2020 đến 04/08/2020: thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé

+ Các đoàn khởi hành từ 05/08/2020 đến 15/09/2020: thông báo ít nhất trước 72 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé và không muộn hơn ngày 10/08/2020

+ Thu phí hoàn 250.000VND/ khách/ chặng, được phép hoàn toàn bộ khách

+ Ngoài các phạm vi thời gian trên: áp dụng theo điều kiện thông thường

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ 01/08 đến 15/08/2020: Miễn phí hoàn vé, thông báo muộn nhất ngày 15/08/2020

Lưu ý: Thời gian bay mới không vượt quá 30/06/2021

 

 1. Đối với Vietjet Air:

Thời gian áp dụng:

– Chặng bay nội địa từ ngày 01/08/2020 trở đi

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ ngày 26/07 – 31/08/2020 và thời gian mua vé/thay đổi vé trước 13h00 ngày 26/07/2020

* Thay đổi ngày/hành trình

– Chặng bay nội địa kể từ 01/08/2020 trở đi: Miễn phí đổi và phụ thu chênh lệch giá/thuế (nếu có)

Lưu ý: Phải thực hiện ít nhất trước 3 giờ so với giờ khởi hành chuyến bay, sau 3 giờ vé không được thay đổi

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ 26/07/2020 đến 31/08/2020 và thời gian mua vé/thay đổi vé trước 13h00 ngày 26/07/2020:

+ Các chuyến bay đi và đến từ DAD có ngày khởi hành từ 13:00 ngày 26/07/2020  đến 31/08/2020 vẫn áp dụng chính sách  hỗ trợ như thông báo ngày 26.7.2020  (bao gồm đổi vé miễn phí, hoàn bảo lưu tự động và hoàn về về tài khoản).

+ Các hành trình đi và đến Đà nẵng khởi hành từ 1.9 trở đi: Miễn phí đổi và phụ thu chênh lệch giá/thuế (nếu có)

* Hoàn vé

– Chặng bay nội địa từ ngày 01/08/2020 trở đi: Áp dụng theo điều kiện vé

– Chặng bay đến/đi Đà Nẵng từ ngày 26/07 – 31/08/2020: hoàn bảo lưu hoặc hoàn về tài khoản thanh toán ban đầu

Lưu ý: Thời gian chuyến bay mới từ ngày 01/08/2020 đến hết 30/10/2021

x