KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Nếu khách hàng có khiếu nại đến Astravel, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của VTV trong khi đi tour để Astravel có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến c.s@Astravel.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Astravel không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

 

Astravel không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Thuận An – Ascend Travel

 

Add: 36 Văn Cao, P. Liễu Giai Q. Ba Đình, Hà Nội

 

Tel:  (00 84) 04 3942 8555/109

 

Fax: (00 84) 3942 9222

 

Website: www.astravel.com.vn

x